W ramach Programu Wieloletniego „ Narodowy  Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2019, Centrum Bibliotek i Kultury w Okszowie otrzymało dofinansowanie zadania zakupu nowości wydawniczych do bibliotek, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  w wysokości 8.375,00 zł. Kwota ta pozwoli na wzbogacenie księgozbiorów naszych bibliotek w Okszowie, Janowie, Stawie i Strupinie Dużym. Zapraszamy !