Za nami dziesiąta odsłona Narodowego Czytania wyjątkowego utworu Gabrieli Zapolskiej ,,Moralność pani Dulskiej". To książka, która piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w niej komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło.

Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Akcja została zainicjowana wspólną lekturą ,,Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Głównym celem Narodowego Czytania jest promocja czytelnictwa jako podstawowej formy kontaktu z kulturą, propagowanie dzieł polskiej literatury oraz wzmacnianie kulturowej i narodowej wspólnoty Polaków.