Konkurs plastyczny pt. ,,Poezja Marii Konopnickiej w ilustracjach dzieci” rozstrzygnięty.

Jury w składzie: Anna Pietuch i Małgorzata Zaprawa z Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. M.P. Orsetti w Chełmie zakwalifikowały do konkursu 53 prace plastyczne. Nagrody przyznano w trzech kategoriach wiekowych. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy !!!

O terminie i sposobie odbioru nagród i wyróżnień powiadomimy telefonicznie.