W dniu 12.10.2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na Fraszkę „O Polityczną Ważkę” zorganizowanego przez Centrum Bibliotek i Kultury w Okszowie pod Patronatem Wójta Gminy Chełm. Komisja w składzie Agata Passent (dziennikarkafelietonistka) - Przewodnicząca, Grzegorz Kalinowski (były dziennikarz radiowy i telewizyjny, twórca filmów dokumentalnych) - Członek, Tomasz Moskal (autor programów publicystycznych, muzycznych i spotkań autorskich) - Członek  oraz Ryszard Mielniczuk (dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Gminy Chełm) - Członek stwierdziła, że na Konkurs wpłynęło 28 zestawów fraszek zgodnie z Regulaminem. Komisja potwierdziła zgodność tematyki prac z wymaganiami Konkursu tj. korespondowała z obecną sytuacją polityczną w kraju. Po zapoznaniu się z przesłanymi pracami literackimi Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


I Nagrodę autorowi o godle Kontrast – Artur Kozłowski (Ząbkowice Śląskie).
II Nagrodę  autorowi o godle XYZ – Agnieszka Śliz (Dobroń, woj. łódzkie).
III miejsce autorowi o godle Stańczyk – Henryk Liszkiewicz (Piła).


Wyróżnienia autorom o godłach Falcon - Paweł Tymirski, Warszawa, Mikimat - Krzysztof Arbaszewski, Wyszków, Predator - Witold Słabuszewski, Ublik, Charpi - Andrzej Lewko, Białystok oraz Sowa - Grażyna Antas, Gdynia.
Komisja stwierdza bardzo wysoki poziom nadesłanych prac. W każdym zbiorze można znaleźć fraszkę-perełkę. Komisja gratuluje wszystkim uczestnikom politycznej orientacji i literackich umiejętności.
Nagrodzeni autorzy otrzymają nagrody pieniężne, pamiątkowe statuetki, dyplomy. Wyróżnieni autorzy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostali autorzy podziękowania za udział.
Komisja dziękuje serdecznie autorom wszystkich przysłanych prac i zaprasza do udziału w następnych edycjach Konkursu.

Nagrodzone fraszki:

https://gminachelm.pl/files/kontrast.pdf

https://gminachelm.pl/files/xyz.pdf

https://gminachelm.pl/files/sta%C5%84czyk.pdf