Ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci z terenu naszej gminy!
Zapraszamy do wspólnej zabawy. My czekamy na Wasze prace, a nagrody czekają na Was ! 

Na zaproszenie Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm w Okszowie, 21 października 2019 r. z Puław do Filii Bibliotecznej w Stawie (Szkoła Podstawowa w Stawie) przyjechał Zbigniew Masternak: pisarz, reportażysta, dramaturg, autor scenariuszy filmowych, komiksów oraz sportowiec, którego pasją jest piłka nożna i piłka błotna.

„Pierwsze czytanki” oraz „Książką połączeni” to pakiet książek przygotowany przez Instytut Książki dla uczestników akcji czytelniczej „Mała książka – Wielki człowiek” tj. dla dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz ich rodziców i opiekunów. Przypominamy, że dzieci oprócz książki otrzymują Kartę Małego Czytelnika, a za każdą wizytę w bibliotece naklejkę poświadczającą wypożyczenie książki. Po zebraniu dziesięciu punktów dziecko będzie uhonorowane specjalną odznaką, a także imiennym dyplomem Małego Czytelnika. Naszym pierwszym odbiorcom książek i kart gratulujemy i życzymy miłej lektury, rodziny z małymi dziećmi zachęcamy i zapraszamy do odwiedzania bibliotek i punktów bibliotecznych celem przyłączenia się do wspólnej zabawy.

W ramach Programu Wieloletniego „ Narodowy  Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2019, Centrum Bibliotek i Kultury w Okszowie otrzymało dofinansowanie zadania zakupu nowości wydawniczych do bibliotek, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  w wysokości 8.375,00 zł. Kwota ta pozwoli na wzbogacenie księgozbiorów naszych bibliotek w Okszowie, Janowie, Stawie i Strupinie Dużym. Zapraszamy !

Od września br. ruszył zapowiadany w czerwcu projekt czytelniczy dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każdy przedszkolak, który przyjdzie z rodzicem do biblioteki otrzyma prezencie wyprawkę, niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i  spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i  mądrych książek dla najmłodszych, przygotowaną specjalnie przez Instytut Książki.

W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Udział w  projekcie mogą wziąć zarówno te dzieci, które są zapisane do biblioteki i korzystają z jej zbiorów jak i te, które swoją przygodę z biblioteką dopiero zaczynają. Więcej informacji w bibliotece i jej filiach. Zapraszamy. Kampania społeczna „Mała książka –wielki człowiek” została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju i Czytelnictwa.