Informujemy, że konkurs plastyczny ,,Świat magicznych skrzydeł” został rozstrzygnięty. Na konkurs wpłynęło 49 prac z terenu Gminy Chełm (Okszów, Janów, Stare Depułtycze, Depułtycze Królewskie, Parypse, Staw, Żółtańce, Zarzecze, Uher, Srebrzyszcze, Horodyszcze).

W dniu 12.10.2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na Fraszkę „O Polityczną Ważkę” zorganizowanego przez Centrum Bibliotek i Kultury w Okszowie pod Patronatem Wójta Gminy Chełm. Komisja w składzie Agata Passent (dziennikarkafelietonistka) - Przewodnicząca, Grzegorz Kalinowski (były dziennikarz radiowy i telewizyjny, twórca filmów dokumentalnych) - Członek, Tomasz Moskal (autor programów publicystycznych, muzycznych i spotkań autorskich) - Członek  oraz Ryszard Mielniczuk (dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Gminy Chełm) - Członek stwierdziła, że na Konkurs wpłynęło 28 zestawów fraszek zgodnie z Regulaminem. Komisja potwierdziła zgodność tematyki prac z wymaganiami Konkursu tj. korespondowała z obecną sytuacją polityczną w kraju. Po zapoznaniu się z przesłanymi pracami literackimi Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Z POTRZEBY SERCA

 

,,Dobre uczynki mają większą moc niż słowa,

Bo mówić może każdy, ale niewielu wykona to co powie…”

-Autor nieznany-