"Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie"

UWAGA!!!

Ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego pt. ,,Czarownice w bajkach mieszkają i psikusy wymyślają".

Na konkurs wpłynęło 34 prace konkursowe ze świetlic: Janów, Stare Depułtycze, Depułtycze Królewskie, Okszów, Staw, Nowosiółki, Srebrzyszcze, Weremowice. Przy ocenie brano pod uwagę samodzielność wykonania, zgodność z tematem, zastosowanie różnorodnych technik plastycznych i ogólne wrażenie artystyczne. Twórców oceniano w dwóch kategoriach wiekowych: 5-9 lat i 10-15 lat.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, zwycięzcom GRATULUJEMY!