W czytelni książki znajduje się księgozbiór podręczny liczący ponad 10.000, w którego skład wchodzą: bibliografie i kompendia informacyjne, encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki, monografie, podręczniki akademickie z różnych dziedzin wiedzy.

Lorem ipsum?